CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH CHO HEO THỊT

          Mục đích: sử dụng thuốc kháng sinh phòng bệnh cho  các giai đoạn tuổi của heo là một biện pháp rất quan trọng để giảm thiệt hại kinh tế khi heo bị nhiễm bệnh do vi khuẩn. 
Sử dụng kháng sinh phòng bệnh vi khuẩn cho heo dựa vào dịch tễ bệnh heo trong hệ thống và các giai đoạn tuổi heo nhạy cảm với các bệnh hoặc bị stress (thời tiết), hay phụ thuộc vào chương trình kiểm soát bệnh cụ thể như viêm phổi địa phương do mycoplasma, viêm hồi manh tràng (ileitis), viêm phổi màng phổi (app),…


        Việc sử dụng kháng sinh phòng cần tuân thủ theo đơn của bác sỹ thú y về các loại kháng sinh sử dụng cũng thời gian ngưng thuốc của thuốc kháng sinh trước khi giết mổ hoặc cung cấp heo hơi ra thị trường.  
Dưới đây là 1 trong những liệu trình phổ biết được sử dụng để phòng những bệnh do vi khuẩn trên heo thịt: 
⦁    Trường hợp 1: Heo con cai sữa PRRS ổn định:PCR (-) heo con cai sữa, không biểu hiện lâm sang hô hấp. Tỷ lệ chết  heo xuất chuồng 4%<.

⦁    Trường hợp 2: PCR (+) heo con cai sữa, Biểu hiện hô hấp phức hợp. Tỷ lệ chết heo xuất chuồng >7% ( Lịch sử )

 Note: 1. Heo con cai sữa PRRS (+) điều trị kết hợp với công tác chăm sóc
           2.Tuân thủ lịch vaccine theo quy định: CSF, FMD, Myco, PCV2 trong trường hợp heo khỏe mạnh trở lại. 

Phòng Kỹ thuật Agriviet