Agriviet đồng hành cùng chương trình Xuân yêu thương-Tết sum vầy 2020

“Tương thân tương ái” là một truyền thống tốt đẹp, lâu đời của người Việt Nam. Truyền thống này luôn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ con cháu dòng máu Lạc Hồng. Phát huy truyền thống tốt đẹp này, công ty Agriviet đã đồng hành cùng chương trình Xuân yêu thương-Tết sum vầy 2020 do trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức. Chương trình đã được tổ chức ngày 16/01/2020 tại trường và phát 20 suất quà cho sinh viên khó khăn nhằm góp phần tiếp lửa cho tinh thần học tập hăng say của các sinh viên nghèo vượt khó.