AQUA BIOPOND

CHUYÊN GIA CẮT TẢO

THÀNH PHẦN: Trong 1Kg.
Lactobacillus acidophilus 9x 1010 CFU, Nitrobacter 5x 1010 CFU, Nitrosomonas 2x 1010 CFU, Saccharomyces cerevisiae 5x 1010 CFU, Bacillus subtilis 2x 1010 CFU, Bacillus licheniformis 1x 1010 CFU, Các Enzyme phân hủy chất hữu cơ  vừa đủ 1 kg.

CÔNG DỤNG:
• Chuyên gia cắt tảo.
Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của cá, xác tảo trong nước ao nuôi.
• Ổn định hệ tảo. Giải quyết nhanh những khí độc trong ao.
• Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. 

LIỀU DÙNG:
•  Cải tạo ao trước khi thả giống: 1kg/5.000m3 nước.
•  Trong thời gian nuôi, xử lý: 1-2kg/7.000 – 10.000 m3 nước, 7 – 10 ngày xử lý 1 lần.
• Trường hợp cá, tôm không khỏe dùng liều gấp đôi.