AQUA ZEOLITE

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI TÔM CÁ

THÀNH PHẦN: Trong 1Kg.
SiO2: 70 %, Al2O3: 10.5 %, Fe2O3: 1.87 %, CaO: 0.77 %, MgO: 0.88 %, K2O: 3.37 %, Na2O: 0.18 %, Tá dược vừa đủ: 100 %.

CÔNG DỤNG:
•  Hấp thụ mạnh các loại khí độc, độc tố từ thức ăn thừa, phân tôm như: Nh2,NO2,H2S...
•  Làm giảm chất phân hủy, các chất bẩn, thối ở đáy ao
•  Ổn định pH, màu nước đẹp lên.
•  Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hóa chất. 

LIỀU DÙNG:
•  Xử lý nước chuẩn bị ao: 5kg/1.000-2.000 m3 nước.
• Trong quá trình nuôi, xử lý định kỳ 7-10 ngày/ lần, 5kg/3.000-5.000 m3 nước.
•  Khi nước ao dơ, khí độc nhiều: 5kg/1.000 m3 nước.
•  Lưu ý rải đều khắp mặt ao.
•  Thời gian dùng tốt nhất là từ 15h trở đi
•  Nên sử dụng Aqua Zeolite sau khi sử dụng các chất diệt khuẩn, hoá chất và lúc tảo chết đột ngột