CALPHOS PLUS

PHÒNG CÁC BỆNH DO THIẾU KHOÁNG - TẠO KHUNG XƯƠNG CHO CÁ
VÀ PHÒNG CHỐNG DỊ HÌNH

THÀNH PHẦN: Trong 1L.
Phospho (min-max): 80.000 - 120.000 mg, Calcium(min-max): 14.000 - 17.000 mg, Magnesium(min-max): 10.000 - 12.000 mg, Sodium(min-max): 6.000 - 8.000 mg, Iron (min-max): 2.500 - 3.500 mg, manganese(min-max): 2.000 - 2.500 mg, Zinc(min-max): 2.200 - 3.200 mg, Copper(min-max): 1.200 - 1.800 mg, Cobalt(min-max): 70 - 150 mg, Tá dược vừa đủ: 1.000 ml

CÔNG DỤNG:
• Bổ sung các vitamin và khoáng chất, phòng trị các bệnh do thiếu vitamin và khoáng chất
ở cá như giảm ăn, chậm lớn.
• Ngăn ngừa tôm bị mỏng vỏ, mềm vỏ, vỏ cứng chắc.
• Giúp tạo khung xương cho cá nuôi, cá phát triển tốt.
• Phòng chống dị hình, dị tật ở động vật thủy sản.

LIỀU DÙNG:
• Dùng 3 - 5 ml/ 1 kg thức ăn.
• Trong trường hợp đốc thúc tôm, cá phát triển nhanh: Sử dụng 8 - 10 ml/ 1 kg thức ăn.
• Trộn 1 - 2 lần/ ngày. Cho ăn liên tục trong suốt vụ nuôi.