LACTIZYM

MEN TIÊU HÓA SỐNG - CHỊU KHÁNG SINH - KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
GIẢM FCR - BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TÔM - NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT SAU 3 NGÀY

THÀNH PHẦN: Trong 1Kg.
Bacillus subtilis (min) 1 x 109 CFU, Lactobacillus acidophillus (min) 1 x 107 CFU, Saccharomyces cerevisiae (min) 1 x 107 CFU, Protease (min) 10.000 UI, Amylase (min) 10.000 UI, Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg

CÔNG DỤNG:
• Cung cấp hệ Enzym hoàn hảo, ngăn chặn các vấn đề về đường ruột trên tôm, cá: đỏ ruột, rỗng ruột, phân đứt khúc, lỏng ruột, phân trắng…
- Dùng xuyên suốt vụ nuôi 99% tôm sẽ không bị phân trắng.
- Tăng trọng nhanh.
- Hỗ trợ các vấn đề về gan và tuỵ.

LIỀU DÙNG:
• 2-3g/kg thức ăn hoặc 1 kg/ 15- 20 tấn cá, nên cho ăn liên tục trong suốt quá trình nuôi.