C.P.S 50

GIẢI PHÁP DIỆT KÝ SINH TRÙNG

THÀNH PHẦN: Trong 1L.
Praziquantel 50 g, Dung môi đặc biệt vừa đủ 1 Lít

CÔNG DỤNG:
• Điều trị các bệnh nội ký sinh trùng bao gồm: Trùng mỏ neo (Lemaea), rận cá (Argulus), trùng bánh xe (Trichodina) ký sinh trên da, mang, vây.
• Xổ các nội ký sinh như: giun tròn (Philometra), giun đầu gai (Acanthocephala), sán dây (Bothriocephalus), sán lá 16 móc (Dactylogyrus.sp), sán 18 móc...
• Hiệu quả nhanh, an toàn cho tất cả các loài cá.

LIỀU DÙNG:
• 1 lít/400-500 kg thức ăn, tương đương 1 lít/10-15 tấn cá. Cho ăn liên tục 2-3 ngày. Dùng lặp lại sau 2 tháng.