AQUA NUTRIZYME

MEN TIÊU HÓA SỐNG - CHỊU KHÁNG SINH - KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
GIẢM FCR - BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TÔM - NỞ TO ĐƯỜNG RUỘT SAU 3 NGÀY

THÀNH PHẦN: Trong 1L.
Amylase ( min ): 25.000 UI, Protease ( min ): 70.000 UI, Cellulase ( min ): 35.000 UI, Lipase ( min ): 15.000 UI, Pectinase ( min ): 8.500 UI, Xylanase ( min ): 30.000 UI, Beta-glucanase ( min ): 25.000 UI, Bacillus subtilis ( min ): 1.5 x 108 CFU, Saccharomyces cereviae ( min ): 1.5 x 108 CFU, Dung môi vừa đủ: 1 lít

CÔNG DỤNG:
• Cung cấp hệ Enzyme hoàn hảo, phòng các hiện tượng bất thường liên quan đến đường ruột như: đỏ ruột, rỗng ruột, phân đứt khúc, lỏng ruột, phân trắng…
• Dùng xuyên suốt vụ nuôi tôm sẽ lớn nhanh - khoẻ mạnh.
• Không bị phân trắng.
• Hỗ trợ phòng các vấn đề về gan - tuỵ.

LIỀU DÙNG:
• Trộn thức ăn với liều:
   3-5ml/1 kg thức ăn.