CIRCOGARD

VẮC-XIN CIRCOVIRUS, TYPE 2, SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BACULOVIRUS VECTOR

VLN 329/PCN 19K5.R0
Sản phẩm này được sử dụng để phòng bệnh do Circovirus type 2b (PCV2b) gây ra trên lợn từ 7-10 ngày tuổi trở đi. Thời gian bảo hộ chưa xác định cụ thể. Sản phẩm này chứa virus vắc-xin PCV2b bất hoạt sử dụng công nghệ Baculovirus tái tổ hợp.
Để biết thêm thông tin về dữ liệu an toàn và hiệu lực, truy cập website: productdata.aphis.usda.gov
THÀNH PHẦN
Mỗi ml sản phẩm có chứa:
Thành phần hoạt lực: Porcine circovirus, type 2 antigen ............................ 1 ELISA unit
Tá dược:
Saponin .............................................. 100 µg
Nonidet P-40 ......................................... ≤ 1%
Trigen/CA50 ............................................ 15%
Merthiolate (thimerosal) ........... 0.005 – 0.01%
DẠNG BÀO CHẾ: Vắc xin bất hoạt
Đối tượng sử dụng: Lợn
CHỈ ĐỊNH:
- Phòng bệnh do:
* Porcine Circovirus, type 2b (PCV2) gây ra
- Liều lượng cho từng động vật chỉ định
Tiêm bắp liều 1ml cho heo từ 7-10 ngày tuổi tùy theo tình hình dịch tễ
Cảnh báo đặc biệt
- Chỉ dùng trong thú y
- Chú ý trong quá trình sử dụng
Lắc đều trước khi sử dụng. Sử dụng hết vắc xin trong chai sau khi mở nắp. Không pha chung với sản phẩm khác ngoài các thành phần được chỉ định trên nhãn này.
- Cảnh báo cho người xử lý sản phẩm
Trong trường hợp bị phơi nhiễm, cần liên hệ với bác sĩ
Phản ứng phụ
- Phản ứng phụ có thể xảy ra ở vị trí tiêm. Nếu xảy ra quá mẫn, sử dụng epinephrine hoặc các thuốc tương tự.
Sử dụng cho động vật mang thai, cho bú hoặc đẻ
- Sản phẩm này chưa được thử nghiệm ở động vật mang thai.
Chống chỉ định
- Chưa có thông tin về chống chỉ định trên heo
Tương tác với thuốc khác hoặc các hình thức tương tác khác
- Không có thông tin về sự an toàn và hiệu quả của việc sử dụng đồng thời vắc xin này với bất kỳ loại vắc xin nào khác.
Liều lượng và cách sử dụng
- Cách sử dụng: Tiêm bắp
- Liều lượng: Tiêm liều 1ml cho heo khỏe mạnh từ 7-10 ngày tuổi trở đi tùy thuộc vào tình hình dịch tễ. Để được tư vấn về tần suất
tái sử dụng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ thú y.
Thời gian ngưng sử dụng
- 21 ngày trước khi giết thịt
BẢO QUẢN: Bảo quản ở 2-8 oC (35oF – 45oF). Không để đông đá.
QUY CÁCH:
Chai 10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml
Lưu ý đặc biệt về xử lý sản phẩm sau khi sử dụng
- Xử lý bao bì, thành phần tồn dư theo quy định của nước sở tại