IZOVAC GUMBORO 3

THÀNH PHẦN

Izovac Gumboro 3 chứa Virus Gumboro sóng chủng Winterfield 2512/90 >=10^2.7 EID50

CHỈ ĐỊNH

- Tạo miễn dịch chủ động chống lại bệnh Gumboro cho gà thịt, gà thả vườn, gà đẻ và gà giống.

LIỀU LƯỢNG

Chủng Vaccine qua đường miệng hoặc pha vao nước uống.

BẢO QUẢN

• Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C