IZOVAC ND

NHŨ DỊCH VACCINE VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH NEWCASTLE Ở GIA CẦM

THÀNH PHẦN

Izovac ND chứa Virus Newcastle vô hoạt chủng Ulster. Mỗi liều vaccine có chứa ≥ 50 PD50 ND virus. Với chất bổ trợ đặc biệt là khoáng dầu sẽ làm tăng cường và kéo dài hiệu lực của vaccine.

CHỈ ĐỊNH

Tạo miễn dịch chủ động chống lại bệnh cho gà thịt, gà thả vườn, gà đẻ và gà giống.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

• Izovac ND được tiêm vào cơ đùi, cơ lườn hoặc dưới da cổ (1/3 lưng cổ dưới).
• Liều : 0,2ml/gà con
             0,5ml/gà trưởng thành.
• Lịch dùng vaccine:
• Lịch vaccine này được sử dụng theo sự hướng dẫn chung, có thề được thay đổi cho phù hợp với điểu kiện nhất định.
• Izovac ND được chủng cùng với vaccine sống phòng bệnh Newcastle (Izovac H120 - Lasota) ở lần chủng đầu tiên (5-7 ngày tuồi).
• Tái chủng cho gà đẻ và gà giống lúc 8 tuần tuồi và 16 tuần tuổi, sau đó cứ 2-3 tháng chủng 1 lần.

BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 2 -8oC. Không làm đông đá.