VAXXON POX

THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

VAXXON POX là vắc xin sống, đông khô phòng bệnh đậu gà, sản xuất từ chủng: Brescia P-1 nhân giống trên phôi trứng vô khuẩn SPF. Vắc xin đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hiệu lực, kích thích miễn dịch nhanh, nồng độ vi rút sống cao. Mỗi lô vắc xin đều đạt về chỉ tiêu an toàn, vô trùng, hiệu lực và độ tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH

Vắc xin VAXXON POX kích thích tạo miễn dịch chủ động cho gà, chống lại bệnh đậu. Vắc xin được chủng cho gà từ 10 ngày tuổi, miễn dịch kéo dài suốt đời.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ mở và pha vắc xin khi bắt đầu chủng vắc xin cho gà. Sử dụng vắc xin ngay sau khi pha.

PHƯƠNG PHÁP CHÚNG VẮC XIN VÀ LIÊU LƯỢNG

a. Cách pha vắc xin Mở nắp chai vắc xin và chai nước pha bằng cách xé nắp nhôm và nút cao su. Rót chai nước pha vào chai vắc xin, đậy nắp cao su lại và lắc nhẹ cho đến khi vắc xin tan hoàn toàn. Vắc xin đã pha nên được giữ có đá lạnh xung quanh và sử dụng hết trong vòng 2 giờ.

b. Chủng vắc xin Nhưng kim chủng vào lọ vaccine đã pha. Đâm cẩn thận kim chủng qua da màng cánh rồi rút kim ra. Lặp lại thao tác cho mỗi gà. Kiểm tra nốt vẩy đậu 4-6 ngày sau khi chủng vắc xin. Nếu sau 6 ngày chủng vắc xin không có vảy nhỏ được coi là gà chưa chủng vắc xin thành công, và phải bắt những gà này ra chủng lại. Vảy này sẽ biến mất sau 3 tuần. Chỉ sử dụng nước pha, kim chủng VAXXON POX do IZO cung cấp khi chủng vắc xin đậu

BẢO QUẢN

Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 20 - 8°C. Tránh thay đổi nhiệt độ, tránh ánh sáng mặt trời. Sử dụng vắc xin trước hạn sử dụng in trên nhãn.