IZOVAC ND-EDS-IB

VACCINE NHŨ ĐẦU VÔ HOẠT  PHÒNG BỆNH NEWCASTLE (ND), HỘI CHỨNG GIẢM ĐẺ
(EDS ’76) VÀ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (IB) Ở GIA CẦM

THÀNH PHẦN

IZOVAC ND-EDS-IB có chứa virus ND chủng Ulster, virus EDS 76 chủng McFerran 127 và virus (IB) chùng Massachusetts. Virus đã bị vô hoạt được nhũ hoá trong chất bổ trợ khoáng dầu có tác dụng tăng cường và kéo dài hiệu lực của vaccine. Mỗi liều có chứa ít nhất 50 PD50  ND virus, 128 U.HI virus EDS '76 chủng McFerran 127 và 64 U.HI virus IB.

CHỈ ĐỊNH

IZ0VAC ND-EDS-IB được chỉ định phòng 3 bệnh Newcasle, hội chứng giảm đẻ và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà đẻ và gà giống.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

• Chủng IZ0VAC ND-EDS-IB theo đường tiêm cơ đùi, cơ lườn hoặc dưới da cổ (1/3 lưng cổ dưới).
• Liều 0.5 ml/con.

LỊCH CHỦNG VẮC XIN:
Lịch được áp dụng chung nhưng có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện nhất định. IZ0VAC ND-EDS-IB chủng cho gà ở 16-18 tuần tuổi hoặc 2 tuần trước khi gà nhảy ổ. Chủng sau khi gà đã được chủng vaccine sống phòng bệnh Newcastle và bệnh Viêm phế quản truyền nhiếm (IZ0VAC H120- LASOTA).

BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 2 -8oC. Không làm đông đá.