VAXXON CORYZA 3

NHŨ DỊCH VACCINE VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH CORYZA Ở GIA CẦM

THÀNH PHẦN

VAXXON CORYZA 3 chứa Haemophilus paragallinarum vô hoạt serotype A, B, C Vi khuẩn được hấp thụ bởi chất bổ trợ khoáng dầu với sự kết hợp của tá dược đặc hiệu giúp nâng cao hiệu quả và kéo dài tác dụng của vắc xin.
Mỗi liều chứa ít nhất 5 x 10^9 CFU H. paragallinarum.

CHỈ ĐỊNH

VAXXON CORYZA 3 được chỉ định phòng bệnh Coryza ở gà thịt, gà đẻ, gà thả vườn và gà giống.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

•Tiêm sâu bắp thịt lườn hay đùi, không chích dưới da cổ liều: 0,5 ml/con.
Lịch chủng vaccine được khuyến cáo như sau, có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện của từng vùng:
•Gà thịt và gà thả vườn: Chủng VAXXON CORYZA 3 lúc 3 - 4 tuần tuổi.
•Gà đẻ và gà giống: Chủng VAXXON CORYZA 3 lúc 6 - 8 tuần tuổi và nên tái chủng sau 
4 - 6 tuần. Với những vùng chưa có bệnh coryza có thể chủng lúc 16 -18 tuần tuổi.

BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 2 -8oC. Không làm đông đá.