VAXXON CHB

THÀNH PHẦN

Trong 1 liều VAXXON CHB có chứa: Virus Newcastle sống nhược độc chủng Clone 10^6 EID50 Virus IB sống nhược độc chủng Masachusettes H120: 10 Virus IB sống nhược độc chủng BNF 28/86: 10^3 EID50

CHỈ ĐỊNH

VAXXON CHB được chỉ định để phòng bệnh Newcastle, bệnh IB thể hô hấp H120 gà thịt, gà đẻ và gà giống. VAXXON CHB chứa vi rus IB chủng BNF28/86 bảo hộ tương đồng với các chủng IB J2, Q1,T3 là các chủng gây bệnh IB trên thể thận, buồng trứng, gan, dạ dày tuyến trên gà thịt và gà đẻ. Đặc biệt: Sự kết hợp hoàn hảo giữa IB chủng H120 và chủng BNF 28/86 mang lại lợi ích kiểm soát tuyệt đối bệnh IB trên gia cầm như:

• Ít xảy ra dịch bệnh IB các tuýp huyết thanh khác nhau.

• Dễ dàng kiểm soát đàn gà.

• Không có thiệt hại trong buồng trứng, không có trứng bất thường về vỏ giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi gia cầm đẻ.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

VAXXON CHB được chủng bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi, phun sương hoặc pha nước cho uống

BẢO QUẢN

• Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C