IZOVAC CLONE

THÀNH PHẦN

Mỗi liều vắc-xin có chứa:
-    Virus giảm độc lực của Newcastle Dis-ease chùng Clone 10^6 EID50
-    Lactose 5,5%; - Neomycin 50 mcg / ml 

CHỈ ĐỊNH

- Phòng bệnh Newcastle.
- Vaccine được dùng trong trường hợp gà có kháng the mẹ truyền cao hoạc đàn gà ngay trong giai đoạn nô dịch Newcastle. 

LIỀU LƯỢNG

Chủng vaccine qua nhỏ mắt, phun sương hay nước uống.

BẢO QUẢN

• Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C